Sol·licitud de participació a la Rua

Sol·licitud de participació a la Rua

Sol·licitant: 
Persones físiques o jurídiques

Documentació a aportar: 
– Sol·licitud

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
Oficines Municipals: Plaça Espanya, 12 – Llucmajor

Horari: 
De 8.00 h a 14.30 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Documentació adjunta
244694. (Publicació dia 31-10-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Socis de les biblioteques municipals
Següent
Servei d’Ocupació i Desenvolupament Local
Menú