Resultats examen taxis

Documentació adjunta
RASULTATS EXAMEN PERMÍS TAXI 2023. (Publicació dia 11-05-2023)

Ho vols compartir?
Anterior
Contracte menor de servei de docència per al nivell formatiu de monitor-a d’activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil
Següent
Projectes Boscmajor VI i Hortusmajor III
Menú