Projectes Boscmajor VI i Hortusmajor III

L’Ajuntament de Llucmajor continua amb el compromís de millorar i mantenir els espais verds i forestals del municipi a través de dos projectes mixtos de formació i ocupació finançats pel SOIB, el SEPE, la Garantia Juvenil i els Fons Socials Europeus.

El projecte Hortusmajor III, amb una subvenció de 222.880 euros i una durada d’un any, té com a objectius la conservació i manteniment de les intervencions anteriors, el suport als jardins i horts dels centres educatius, la realització de jornades escolars al viver municipal i el manteniment de les zones verdes del municipi. Aquest projecte ha estat desenvolupant tasques de millora i manteniment dels espais verds i jardins del municipi, així com del viver municipal i les escoles.

D’altra banda, el projecte Boscmajor VI, amb una subvenció de 224.480 euros i una durada d’un any, té com a objectius el manteniment de les finques publiques Cas Rossos, Punta de Son Noguera i viver municipal, així com diversos espais públics del municipi de Llucmajor . Aquest projecte ha estat realitzant tasques de construcció de tancaments per a zones d’oci canines, neteja de torrents, desbrossament i condicionament de camins, eliminació de vegetació invasora i poda per a la prevenció d’incendis forestals.

Ambdós projectes han estat proporcionant oportunitats formatives i laborals als joves del municipi, així com contribuint a la millora i manteniment dels espais verds i forestals del mateix.

Ho vols compartir?
Anterior
Resultats examen taxis
Següent
Escoles d’estiu 2023
Menú