Provisió definitiva del lloc d’inspector en cap, pel sistema de lliure designació, de l’àrea de convivència ciutadana i policia de l’Ajuntament de Llucmajor

Actualitzat dia 17/06/2019 amb el nomenament de forma definitiva del lloc d’inspector en cap de l’àrea de convivència ciutadana i policia.

Documentació adjunta
pro. (Publicació dia 11-06-2019)
Llista definitiva aspirants admesos i exclosos. (Publicació dia 11-06-2019)
Nomenament de forma definitiva del lloc dinspector en cap. (Publicació dia 11-06-2019)

Ho vols compartir?
Anterior
Borsa de treball de treballador/a social de l’escala d’administració especial, subescala tècnic mitjà, grup A, subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí
Següent
Borsa extraordinària de treballador/a familiar per a cobrir les necessitats que produeixin a la corporació mitjançant contractacions laborals temporals
Menú