Borsa de treball de treballador/a social de l’escala d’administració especial, subescala tècnic mitjà, grup A, subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí

Actualitzat dia 04 08 2020 amb la constitució de la borsa.

Documentació adjunta
Convocatoria i bases_0. (Publicació dia 11-06-2019)
Llista provisional daspirants admesos_2. (Publicació dia 11-06-2019)
Llista definitiva daspirants admesos nomenament tribunal i data primer exercici. (Publicació dia 11-06-2019)
Canvi data examen primer exercici. (Publicació dia 11-06-2019)
anunci primer exercici. (Publicació dia 11-06-2019)
Resolucio dal·legacions i resultat definitu del primer exercici. (Publicació dia 11-06-2019)
Ajornament correccio segon exercici. (Publicació dia 11-06-2019)
Resultats segon exercici. (Publicació dia 11-06-2019)
ANUNCI REVISIO 2N EXERC.. (Publicació dia 11-06-2019)
Constitucio borsa. (Publicació dia 11-06-2019)

Ho vols compartir?
Anterior
Creació d’una borsa de treball d’educador/a social, grup A, subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funiconari interí
Següent
Provisió definitiva del lloc d’inspector en cap, pel sistema de lliure designació, de l’àrea de convivència ciutadana i policia de l’Ajuntament de Llucmajor
Menú