Proves selectives per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa extraordinària de personal laboral de jardiner/a per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal

Actualitzat dia 13 01 2021 amb la modificació constitució borsa

Documentació adjunta
Convocatoria i bases_3. (Publicació dia 15-10-2019)
Llista provisional daspirants admesos. (Publicació dia 15-10-2019)
Llista definitiva daspirants admesos nomenament tribunal i data primer exercici_0. (Publicació dia 15-10-2019)
Resultat del primer exercici. (Publicació dia 15-10-2019)
Resultat del segon exercici. (Publicació dia 15-10-2019)
Resultat de la valoracio dels merits. (Publicació dia 15-10-2019)
Resolucio dal·legacions i resultat definitiu de la valoracio de merits. (Publicació dia 15-10-2019)
Constitucio borsa. (Publicació dia 15-10-2019)
Modificacio constitucio borsa. (Publicació dia 15-10-2019)

Ho vols compartir?
Anterior
Proves selectives per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa extraordinària de personal laboral d’operaris/àries d’oficis múltiples per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal
Següent
Arrenca la II Fira de l’Esport de Llucmajor amb la participació d’unes 50 entitats esportives
Menú