Presentació d’ofertes a licitacions

Informació relacionada amb la presentació d’ofertes a les licitacions per a la contractació d’obres, subministraments, serveis, consultories i assistències.

Sol·licitant: 
Les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que hi estiguin interessades. Es podrà realitzar dins el termini de presentació que figura en el Perfil del Contractant.

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
Secretaria. Plaça Espanya, 12

Horari: 
De 9.00 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
D’ofici

Ho vols compartir?
Anterior
Lliurament dels plecs de condicions de les licitacions
Següent
Procediment negociat
Menú