Inscripció en el Portal Municipal

Sol·licitud per a la inscripció en el Portal Municipal

Sol·licitant: 
Persones físiques o jurídiques 

Documentació a aportar: 
– Instància
– Fitxa d’inscripció en el Portal Municipal

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
Oficines municipals. C/ Constitució, 6

Horari: 
De 8.30 a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Realitzar una activitat comercial o de serveis amb domicili dins el municipi de Llucmajor 

Documentació adjunta
244822. (Publicació dia 05-11-2012)
244823. (Publicació dia 05-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Venda ambulant
Següent
Cursos de català per a adults
Menú