Venda ambulant

Venda ambulant a tot el terme municipal

Sol·licitant: 
Persones físiques 

Documentació a aportar: 
– Instància (termini: del 15 de novembre al 31 de desembre de l’any anterior a aquell en què es pretengui exercir l’activitat per a la venda durant tot l’any, denominada autorització completa, i un altre termini del 15 de febrer al 31 de març de l’any en curs per a la venda durant sis mesos, d’abril a setembre, denominada autorització de temporada)
– Fotocòpia de l’alta de l’IAE
– Fotocòpia dels tres darrers rebuts de la Seguretat Social

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
Oficines municipals. C/ Constitució, 6

Horari: 
De 9.00 h a 13.30 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Major d’edat 

Normativa: 
Ordenança municipal per la qual es regula l’exercici de determinades modalitats de venda fora d’un establiment comercial permanent

Dades de pagament: 
Efectiu (per avançat)

Documentació adjunta
244819. (Publicació dia 05-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Sol·licitud d’alta de recollida de fems
Següent
Inscripció en el Portal Municipal
Menú