Creació d’una borsa de treball d’arxiver/a per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí

Actualitzat dia 23/12/2019 amb la creació de la borsa

Documentació adjunta
convocatoria_0. (Publicació dia 09-05-2019)
Llista provisional daspirants admesos. (Publicació dia 09-05-2019)
Llista definitiva daspirants admesos nomenament tribunal i data primer exercici. (Publicació dia 09-05-2019)
2019 11 18 ANUNCI PRIMER EXERCICI. (Publicació dia 09-05-2019)
SEGON EXERCICI ARXIVER A. (Publicació dia 09-05-2019)
Creacio borsa. (Publicació dia 09-05-2019)

Ho vols compartir?
Anterior
Aprovació inicial de la modificació del PGOU de Llucmajor: Supressió de l’àrea de reforma interior delimitada al PGOU de Llucmajor entre els carrers Major, Rei Jaume II, Glòria i Rd. Antoni Ramis
Següent
Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa extraordinària de funcionaris i funcionàries arquitectes
Menú