Aprovació inicial de la modificació del PGOU de Llucmajor: Supressió de l’àrea de reforma interior delimitada al PGOU de Llucmajor entre els carrers Major, Rei Jaume II, Glòria i Rd. Antoni Ramis

Documentació adjunta
edicte. (Publicació dia 07-05-2019)
PGOU. (Publicació dia 07-05-2019)
Cartografia.zip. (Publicació dia 07-05-2019)

Ho vols compartir?
Anterior
Creació d’una borsa de treball de marmitó/marmitona
Següent
Creació d’una borsa de treball d’arxiver/a per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí
Menú