Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins arquitectes de l’escala d’administració especial, subescala tècnica superior, especialitat arquitectura, grup A, subgrup A1

11087D

Ho vols compartir?
Anterior
Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins arquitectes tècnics de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, especialitat arquitectura tècnica, grup A, subgrup A2
Següent
Esborrany del Reglament de les prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament de Llucmajor
Menú