Esborrany del Reglament de les prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament de Llucmajor

Documentació adjunta
Esborrany reglament. (Publicació dia 07-11-2022)
Publicació BOIB cat 05 11 22. (Publicació dia 07-11-2022)
Publicació BOIB cast 05 11 22. (Publicació dia 07-11-2022)

Ho vols compartir?
Anterior
Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins arquitectes de l’escala d’administració especial, subescala tècnica superior, especialitat arquitectura, grup A, subgrup A1
Següent
RESULTATS DE LA VALORACIÓ DELS MÈRITS DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ DE DUES BORSES DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL, DOCENT I DIRECTIU DELS PROGRAMES MIXTOS 2022 DE LA CONVOCATÒRIA “SOIB FORMACIÓ I OCUPACIÓ PER AL 2022, PER RESENTAR PROJECTES MIXTOS D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ, FINANÇADA PER LA CONFERÈNCIA SECTORIAL D’OCUPACIÓ I ASSUMPTES LABORALS”
Menú