Contracte menor de subministrament de 4 porteries mòbils de futbol 7 per als camps de futbol de Llucmajor

Ho vols compartir?
Anterior
Contracte menor per a l’adquisició de 66 exemplars del llibre «Arxiu gràfic de 100 anys d’història del futbol llucmajorer (1923-2023)» de Joan Quintana Castell
Següent
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de funcionaris i funcionàries interins arquitectes de l’escala d’administració especial, subescala tècnica superior, especialitat arquitectura, grup A, subgrup A1
Menú