Contracte menor de publicitat al diari digital Ok Diario i Ok Baleares, per la 477ª edició de les Fires de Llucmajor 2023

Ho vols compartir?
Anterior
Contracte menor de publicitat al diari digital Mallorca Diario, per la 477ª edició de les Fires de Llucmajor 2023
Següent
Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs, d’una borsa de treball extraordinària de personal funcionari interí pertanyent a l’escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica superior, especialitat assessor/a lingüístic/a, Grup A, Subgrup A1
Menú