Contracte menor de publicitat al canal de televisió Fibwi TV, per la 477ª edició de les Fires de Llucmajor 2023

Ho vols compartir?
Anterior
Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs, d’una borsa de treball extraordinària de personal funcionari interí pertanyent a l’escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica superior, especialitat assessor/a lingüístic/a, Grup A, Subgrup A1
Següent
Contracte menor de publicitat a la radio Cope, per la 477ª edició de les Fires de Llucmajor 2023
Menú