Concessió de subvencions per la promoció i reactivació del comerç local i la restauració del municipi de Llucmajor

L’objecte i finalitat d’aquesta iniciativa és atorgar subvencions en règim de concurrència competitiva per als ciutadans i ciutadanes de Llucmajor majors de 18 anys.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és posar en marxa una campanya de cupons de compra per als ciutadans i ciutadanes del municipi, que es podran emprar als establiments que s’adhereixin a la campanya, per aconseguir fomentar l’impuls de petites i mitjanes empreses per tal que augmentin les vendes així com també generar un nivell de consum que equilibri la pèrdua econòmica que ha patit el sector empresarial i comercial del municipi des de l’inici de la pandèmia de la COVID-19. En definitiva, es pretén fomentar el desenvolupament econòmic local del municipi de Llucmajor, d’acord amb les competències atribuïdes a l’art. 29.2.t) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per tal d’augmentar la productivitat i competitivitat dels comerços.

Es podran beneficiar d’aquestes ajudes les persones físiques donades d’alta d’autònoms i els comerços, petites empreses i establiments del sector de la restauració, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, vàlidament constituïdes en el moment de presentació de la sol·licitud, que compleixin els requisits.

Més informació a la documentació adjunta.

Documentació adjunta
Publicacio BOIB. (Publicació dia 31-08-2021)
BASES CONVOCATORIA AJUDES COMERÇ I RESTAURACIÓ. (Publicació dia 31-08-2021)
BASES CONVOCATORIA AYUDAS COMERCIO Y RESTAURACIÓN. (Publicació dia 31-08-2021)
Annex 1. (Publicació dia 31-08-2021)
Annex 2. (Publicació dia 31-08-2021)
Annex 3. (Publicació dia 31-08-2021)
Annex 4. (Publicació dia 31-08-2021)
Digitalizacion_2021_05_14_09_47_55_130. (Publicació dia 31-08-2021)
RELACIO ESTABLIMENTS ADHERITS PAGINA WEB. (Publicació dia 31-08-2021)
Anunci correccio destabliments adherits. (Publicació dia 31-08-2021)
Edicte subvencio primera quinzena. (Publicació dia 31-08-2021)
Edicte resolucio subvencio tercera quinzena_0. (Publicació dia 31-08-2021)
Edicte resolucio subvencio segona quinzena_0. (Publicació dia 31-08-2021)

Ho vols compartir?
Anterior
Els alumnes de Bosc Major celebren la cloenda del programa a l’Ajuntament de Llucmajor
Següent
ANUNCI RELATIU A LA CONSULTA PRÈVIA A L’APROVACIÓ D’UNA ORDENANÇA DE SUBVENCIONS
Menú