BASES QUE REGEIXEN EL XVII CONCURS DE LA CONVOCATÒRIA DE DECORACIÓ DE NADAL D’ESTABLIMENTS AMB MOTIU DE LES FESTES DE NADAL 2023

L’Ajuntament de Llucmajor convoca un concurs per elegir les millors decoracions de

Nadal d’establiments amb motiu de les festes de Nadal 2023, concurs que es regeix

per les bases següents:

Primera

Objecte del premi

Aquest Ajuntament convoca un concurs per seleccionar i premiar les millors

decoracions de Nadal d’establiments (tant d’embelliment de façana com d’embelliment

interior) amb motiu de les festes de Nadal 2023, amb l’objectiu d’embellir la zona

comercial de Llucmajor i dinamitzar el comerç local durant les festes de Nadal, una

data assenyalada. Aquest concurs contribuirà a promocionar el terme de Llucmajor

comercialment, turísticament i, per tant, a atreure més visitants al poble.

Segona

Participants

Podran participar en el concurs tots els establiments comercials oberts al públic del

terme municipal de Llucmajor que ho desitgin, qualsevol sigui la seva activitat,.

Tercera

Convocatòria del concurs

El concurs es convocarà a través dels mitjans que es consideren més oportuns per ferne

la màxima difusió i fomentar-ne la participació: xarxes socials, la pàgina web de

l’Ajuntament, agenda, cartells…

Quarta

Temàtica

La temàtica de la decoració general de l’establiment ha d’estar relacionada amb les

festes de Nadal.

Cinquena

Participació

5.1 El termini d’inscripció en el concurs comença dia 20 de novembre a les 8.00 h i

finalitza dia 30 de novembre de 2023 a las 14.00 h.

5.2 Les inscripcions (model específic), s’han de presentar al Registre de l’Ajuntament

de Llucmajor, C/ Constitució núm. 1, a l’OAC de s’Arenal, C/ Maria Antònia Salvà 50 i a

l’OAC de Badies, C/ Isaac Peral 20, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 hores o a

través de la seu electrònica .

https://seu.llucmajor.org/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE

=PTS_CATSERV&medioPres=3

5.3 La decoració de Nadal ha d’estar muntada el dia 4 de desembre de 2023.

I hauran d’enviar una foto de l’aparador per mail a comercio@llucmajor.org per a la

votació en línia abans del 10 de desembre.

Sisena

Premi

6.1 Les tres decoracions de Nadal rebran un diploma i un premi en metàl·lic.

6.2 Es concediran tres premis a les millors decoracions de Nadal: un primer premi de

600 €, un segon premi de 400 € i un tercer premi de 200 €.

Els premis estan subjectes a la normativa de l’ IRPF.

Setena

Consignació pressupostària

Per a atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió

del Premi d’aquesta convocatòria es reserva la quantitat total de 1.200 euros, amb

càrrec a la partida 020000/4312/48000/080A

Vuitena

Jurat i participació ciutadana

8.1 El jurat estarà format per les següent persones:

– Un-a President-a

– Dues persones com a vocals

– Un-a Secretari-ària

8.2 El pes de la decisió del jurat serà del 70 %

8.3 La ciutadania que ho desitgi podrà participar en la votació a través de la pàgina

directori comercial de Llucmajor (https://comercio.llucmajor.org).

Es podrà votar des del 12 al 19 de desembre.

8.4 El resultat de la participació ciutadana tendrà un pes del 30%

Novena

Decisió del jurat i lliurament del premi

El jurat escollirà les tres decoracions de Nadal d’establiments guanyadors inscrits,

després de la visita que s’efectuarà els dies 12 i 13 de desembre de 10 a 20h.

9.1 El jurat tindrà en compte:

a) l’enginy (0-5 punts)

b) l’originalitat (0-5 punts)

c) l’esforç en la creació (0-5 punts)

d) confecció del muntatge de l’espai decorat (0-5 punts)

9.2 La decisió del jurat és inapel·lable.

9.3 Els premis podran declarar-se deserts si a judici del jurat les decoracions no

reuneixen la qualitat requerida.

9.4 La batlessa i regidora de comerç i mercats, al llarg de dia 21 de desembre, faran

entrega dels premis als guanyadors en el seu establiment.

9.5 El resultat del concurs es publicarà al web de l’Ajuntament de Llucmajor, i a les

diferents xarxes socials.

9.6 Aquesta convocatòria es publicarà a la Bases de Dades Nacional de Subvencions

(BDNS) i al BOIB.

Desena

Altres determinacions

10.1 El fet de participar en aquest concurs implica autoritzar l’Ajuntament a difondre

públicament imatges de la decoració interior/exterior dels establiments participants.

10.2 El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació plena d’aquestes bases.

Per a més informació podeu dirigir-vos a l’oficina de l’Àrea de Comerç i Mercats

de l’Ajuntament de Llucmajor, Carrer Constitució 6, T. 674 336 569-674343315.

Documentació adjunta
SOL·LICITUD CONCURS DE DECORACIÓ NADAL 2023. (Publicació dia 20-11-2023)

Ho vols compartir?
Anterior
Foguerons 2024
Següent
15 – Comunicació prèvia d’agrupació de parcel·les o solars
Menú