Aprovació de l’Instrument de Planificació Plurianual

Documentació adjunta
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA INSTAL.LACIÓ DE SERVEI DE BARRA EN VERBENES O FESTES D’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
Següent
Aprovació de la convocatòria i les bases de les proves selectives per cobrir com a funcionari/a de carrera una (1) plaça de Tècnic d’Administració General del Grup A, subgrup A1, vacant a la plantilla, i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020
Menú