Aprovació de la convocatòria i les bases de les proves selectives per cobrir com a funcionari/a de carrera una (1) plaça de Tècnic d’Administració General del Grup A, subgrup A1, vacant a la plantilla, i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020

Documentació adjunta
Convocatòria i bases 8. (Publicació dia 02-01-2024)
Publicació BOE 6. (Publicació dia 10-01-2024)
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses 5. (Publicació dia 16-02-2024)

Ho vols compartir?
Anterior
Aprovació de l’Instrument de Planificació Plurianual
Següent
Normes i recomanacions de seguretat Correfocs 2024
Menú