Anunci inicial de l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora preu públic per a la prestació de serveis de les escoles d’educació infantil

Documentació adjunta
BOIB INI 150 4 11 23 1. (Publicació dia 08-11-2023)

Ho vols compartir?
Anterior
Anunci inicial de l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Següent
Llucmajor organitza una Jornada de Seguretat Pública
Menú