XXXV Rua Llucmajorera 2017

XXXV Rua Llucmajorera 2017

La XXXV Rua Llucmajorera se celebrarà el dissabte 25 de febrer de 2017. La concentració de carrosses, comparses i persones disfressades tindrà lloc entre les 16.30 i les 17.00 h, al passeig de Jaume III. En cas de mal temps, la Rua es farà l’endemà diumenge, dia 26, a la mateixa hora.

1. La XXXV Rua Llucmajorera se celebrarà el dissabte 25 de febrer de 2017. La concentració de carrosses, comparses i persones disfressades tindrà lloc entre les 16.30 i les 17.00 h, al passeig de Jaume III. En cas de mal temps, la Rua es farà l’endemà diumenge, dia 26, a la mateixa hora.

2. L’itinerari serà el següent: carrer del Bisbe Taixequet, plaça d’Espanya –per davant l’Ajuntament– carrers Font, Jaume I, Convent, Orient, Jaume II, Major, Vall i plaça d’Espanya.

3. Els participants a la Rua només es poden inscriure en una de les tres modalitats: carrosses, comparses o individual. En el cas de comparses i carrosses, el nombre mínim de components per poder optar a premi és de deu persones. Els grups de menys de deu persones es consideraran individuals.

Es considerarà carrossa qualsevol vehicle amb rodes de tracció mecànica o amb tracció animal. El pes màxim autoritzat per a carrosses és de 3,5 tones. Si només s’utilitza el vehicle per dur l’equip de música, es considerarà comparsa, i com a tal s’haurà d’inscriure. En el cas de participar-hi amb cavalls o similars i per motius de seguretat, els animals hauran d’anar sense ferradures o amb ferradures de goma.

4. Les inscripcions s’han de fer al Departament de Cultura de l’Ajuntament de Llucmajor (Claustre de Sant Bonaventura, c/ Fra Joan Garau, 2) fins al dimecres 22 de febrer.

En el moment de la inscripció se sol·licitaran les dades corresponents a la carrossa, el grup o la persona participant, com també al representant, i d’acord amb aquestes dades s’entregaran els caramels, segons el nombre de participants:

fins a 5 kg de caramels a les escoletes, col·legis i instituts
fins a 5 kg de caramels a les carrosses
fins a 5 kg de caramels a les comparses
fins a 2 kg de caramels als individuals.

L’Ajuntament només facilitarà caramels amb sucre.

També segons el nombre de participants s’entregaran fins a un màxim de 4 kg de confeti.

5. Els premis seran els següents:

Carrosses Primer premi 500 €
Segon premi 400 €
Tercer premi 300 €

Comparses Primer premi 300 €
Segon premi 200 €
Tercer premi 100 €

Individuals Primer premi 100 €
Segon premi 75 €
Tercer premi 50 €

Els participants amb vestuari de caire folklòric no podran optar als premis del concurs.

Els premis no són acumulatius. Per tant, no hi podrà participar com a individual cap persona amb la indumentària d’una altra que hi participi com a comparsa o carrossa.

6. Seran membres del jurat un representant de cada partit polític de l’Ajuntament de Llucmajor i un jurat popular, format pel pregoner de Fires de l’any anterior, el guanyador del Concurs de Mostradors de Nadal de l’any anterior, el guanyador de la Rutapa de l’any anterior i un representant dels Quintos de l’any anterior. El seu veredicte serà inapel·lable.

El jurat valorarà especialment els criteris estètics, l’ànim carnavalesc, els elements musicals, els balls i l’animació dels participants. Si ho considera oportú podrà deixar desert qualsevol d’aquests premis i fins i tot repartir-lo entre diversos participants.

Els participants, en el moment de passar per davant el jurat (plaça d’Espanya, 12), han de dur el número en un lloc visible. Els participants que no hi passin no podran prendre part en el concurs ni optar als premis.

7. La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Documentació adjunta
315698. (Publicació dia 24-01-2017)

Ho vols compartir?
Anterior
Correfocs al terme municipal
Següent
Anunci BOIB del reglament de matrimonis civils, així com un Pdf amb el texte del Reglament
Menú