XV concurs de fotografia Dia Internacional de les Dones

XV concurs de fotografia Dia Internacional de les Dones

BASES
1. PARTICIPANTS. Totes les persones professionals o aficionadesa la fotografia que ho desitgin.

2. ÀMBIT. Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. TEMA. “Dona i tecnologia”.
En les fotografies ha de quedar reflectida la vida de la dona enrelació amb la tecnologia.

4. NOMBRE D’OBRES.
S’admet un màxim de tres obres per autor.

5. PREMIS. Es premiaran les obres individualment, amb un
màxim d’una obra per autor. Els premis seran els següents:
PRIMER PREMI 450 €
SEGON PREMI 250 €
TERCER PREMI 100 €

Aquests premis estaran subjectes a les retencions corresponents de l’IRPF aplicables legalment.

6. PRESENTACIÓ DE LES OBRES. Les obres s’han de
presentar en suport digital (CD o USB no retornable, mida
DIN A3) en un arxiu format JPG o TIFF amb una resolució
mínima de 1400 x 2000 píxels per polzada. En el nom de l’arxiuhi ha de constar el títol i un
pseudònim.
Amb l’obra s’ha d’entregar també una còpia del DNI o NIE
de l’autor i una sol·licitud per participar en el concurs, que es pot trobar a www.llucmajor.org o a les oficines d’atenció al ciutadà del terme municipal, situades a Llucmajor (c/ de la Constitució, 1), s’Arenal (c/ de
Maria Antònia Salvà, 50) i Badia Gran (c/ d’Isaac Peral, 5B).
Els treballs es poden lliurar a les oficines d’atenció al ciutadà del terme de Llucmajor abans
esmentades o enviar a l’adreça de correu electrònic deuxquinze@gmail.com. En aquest darrer cas s’ha de confirmar l’enviament al telèfon 971 66 97 42.
El període de presentació de les fotografies és del 8 al 28 defebrer de 2017.

7. JURAT. Estarà format per persones de prestigi en l’àmbit
de la fotografia i per un representant de l’Ajuntament de
Llucmajor. La seva decisió serà inapel·lable.

8. REPRODUCCIÓ DE LES OBRES. L’Ajuntament es
reserva els drets de reproducció de totes les obres presentades i l’autor manté la propietat de les
imatges.

9. ENTREGA DE PREMIS.
Els premis del concurs s’entregaran el dia 8 de març, Dia
Internacional de les Dones, a les 20.00 h, al Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor (c/ de Fra Joan Garau, 2).

10. EXPOSICIÓ DE LES OBRES. Les obres s’exposaran
del 7 al 22 de març de 2017 al Claustre de Sant Bonaventura
de Llucmajor (c/ de Fra Joan Garau, 2).
Horari de visita:
de dilluns a divendres de 9.00 a14.00 h i dissabtes de 17.00 a 20.00 h.

Documentació adjunta
315179. (Publicació dia 12-01-2017)

Ho vols compartir?
Anterior
Cursos català 2017
Següent
Correfocs al terme municipal
Menú