Sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament

Sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament

El proper dilluns 29 de juny, a les 19.30 h,en primera convocatòria, sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament de LLucmajor.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, si escau, l’acta de la sessió anterior, del passat dia 13 de juny de 2015.
2. Donar compte dels decrets de nomenament del batle (tinent de batle i junta de govern local).
3. Proposta de creació i composició de les comissions informatives permanents.
4. Proposta de nomenament dels vocals del Consell del Patronat del Molí d’en Gaspar.
5. Proposta de nomenament dels vocals del Consell del Patronat de la Residència de Persones Majors .
6. Proposta de nomenament dels vocals del Patronat per a la Fundació del Claustre de l’Antic Convent dels Pares Franciscans.
7. Proposta de nomenament dels representants corporatius en el Consorci del Pla-D de Llucmajor.
8. Proposta de la periodicitat de les sessions del Ple.
9. Donar compte del Decret de Batlia pel qual es nomenen els presidents de les comissions informatives.
10. Donar compte del decret relatiu a encàrrecs de gestió a favor dels regidors.
11. Proposta relativa a retribucions dels membres corporatius.

Documentació adjunta
292339. (Publicació dia 26-06-2015)

Ho vols compartir?
Anterior
Escola d’estiu 2015
Següent
Festes d’estiu mes de juliol 2015
Menú