PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ORGAN INSTRUCTOR DE LES AJUDES EXTRAORDINÀRIES AL SECTOR ECONÒMIC DEL MUNICIPI DE LLUCMAJOR

CONCESSIÓ D'AJUDES

El dia 13 d’octubre es va publicar la Resolució de l’instructor de la convocatòria per la concessió d’ajudes extraordinàries al sector econòmic del municipi de Llucmajor per minimitzar l’impacte econòmic de la crisi sanitària de la COVID 19.

Els interessats disposen d’un termini de déu dies hàbils, a contar des del 14 d’octubre de 2021, per a esmenar els defectes de les sol·licituds presentades i per a tal fi s’han publicat les instruccions per esmenar els defectes assenyalats. 

Es publicarà tota la informació relacionada amb les ajudes citades en la Pàgina web de l’Ajuntament, a través d’aquest link.

Ho vols compartir?
Anterior
Llucmajor acull la primera etapa de la XXIV Challenge Volta a Mallorca
Següent
L’Ajuntament de Llucmajor obri el termini per a subsanar deficiències en la convocatòria d’ajudes extraordinàries per al teixit empresarial del municipi
Menú