Llucmajor arrenca ‘Cuida Llucmajor’, un pla per reforçar el municipi social i econòmicament

Ajuntament

El pla consta de cinc accions concretes de caràcter social, econòmic, cultural, esportiu, educatiu, regulació jurídica, bon Govern i comunicació.

Amb l’objectiu de “cuidar a totes les persones i col·lectius”, l’Ajuntament llucmajorer arrenca ‘Cuida Llucmajor’, un pla per reforçar el municipi social i econòmicament com a mesura per fer front als efectes negatius derivats de la crisi de la Covid-19, tant pel que fa als ciutadans i el seu poder adquisitiu com l’aspecte econòmic del teixit empresarial.

El pla, consensuat entre tots els grups polítics, neix amb l’objectiu de garantir la qualitat de vida dels ciutadans aportant les eines perquè es pugui assegurar el benestar de les famílies i aportat a les pimes, petit comerç i autònoms tota l’ajuda possible per a garantir la continuïtat de la seva activitat com a part fonamental per a mantenir la solidesa de l’economia local.

“Des de l’Ajuntament de Llucmajor ens veiem en la necessitat de reforçar el nostre municipi social i econòmicament adaptant-nos a la nova situació i a les noves problemàtiques que a partir d’ara sorgiran a causa de la pandèmia i per això és important que aquesta tasca de cuidar de tots els ciutadans, parteixi d’un principi de solidaritat i col·laboració estreta entre el Consistori i els llucmajorers i llucmajoreres”.

Una vegada acabi l’estat d’alarma i comenci la progressiva desescalada, es reprendrà l’activitat. “Hem de pensar en els canvis que es produiran i per preparar aquest escenari, des de l’Ajuntament de Llucmajor hem creat una sèrie d’objectius perquè el nostre poble en surti reforçat i més unit d’aquesta situació negativa”.

El bé comú és la fita que mou el Consistori a actuar, per tal de fer poble i reforçar el sentiment de pertànyer a una comunitat “on ens cuidam entre tots”. L’acció de govern posarà a les persones al centre de totes les mesures. “A més, volem convidar tota la societat a sumar-se a un gran pacte social per revitalitzar i reforçar el nostre municipi”.

Per tot això, des de l’Ajuntament de Llucmajor es fa feina en el desenvolupament d’una estratègia global que s’ha d’anar concretant en diferents de plans d’acció. Les línies d’actuació seran:

 1. Accions de caràcter social. Serà uns dels eixos principals. La infància, la gent gran i les persones amb discapacitat seran objecte d’una atenció i protecció prioritàries dins les accions del Consistori sense deixar de banda a totes les persones i a totes les famílies que a causa d’aquesta problemàtica es vegin afectades. Es reforçarà el departament de Serveis Socials amb incorporacions de professionals que ajudin a pal·liar les necessitats derivades de la pandèmia. També se centrarà l’esforç econòmic municipal a aquesta àrea augmentant les partides corresponents als pressuposts municipals d’enguany, amb recursos propis i dels que arribin procedent d’institucions supramunicipals com el Consell de Mallorca o el Govern de les Illes Balears.
   
 2. Accions de suport a l’activitat econòmica. Serà fonamental realitzar contactes amb els diferents sectors productius per tal de crear plans de suport específics. Es volen fer, tenint en compte les competències municipals, aportacions per la millora de la competitivitat, productivitat i digitalització d’empreses, comerços i autònoms. Crear sinergies amb els diferents col·lectius productius per a la promoció exterior. Potenciar la informació i l’assessorament a les empreses; parant especial esment a l’adquisició de coneixements i competències.
   
 3. Accions de conscienciació, cultura, esport i educació. Implicar a tota la ciutadania en la conscienciació i  l’aprenentatge dels valors cívics com el respecte, la tolerància, el pluralisme, la participació i el diàleg. Es farà igualment un reforç de les actuacions de col·laboració amb els nins i joves a totes les etapes educatives, reglades o no reglades. La cultura i l’esport seran dinamitzadors de la societat llucmajorera i serviran per crear els vincles de poble, potenciar la nostra identitat local i donar a conèixer els valors propis.
   
 4. Accions de regulació jurídica i bon govern. Revisar i actualitzar, si escau, les ordenances municipals per tal que puguin donar solució als nous escenaris que es derivin de la crisi. Creació d’una comissió informativa, amb la mateixa representativitat que el Ple, per informar i debatre sobre els plans d’acció. A més, es millorarà l’atenció al públic per escurçar els temps de resposta a alguns tràmits; continuant, també, amb les millores al servei telemàtic de consulta ciutadana. 
   
 5. Accions de comunicació. Dur a terme campanyes informatives per difondre els diferents plans d’acció, així com, promocionar el consum local i els negocis propis del municipi.

Amb tot, per part de l’Ajuntament, existeix l’acord que, dins la mesura de les possibilitats de la legislació vigent, “poguem introduir els canvis necessaris dins el pressupost municipal (principal eina de l’acció de govern) per a dur a terme les accions associades als principis del present pla. A més es convida a la ciutadania, associacions, entitats veïnals, clubs, empreses… en definitiva a tots els llucmajorers i llucmajoreres a subscriure aquest acord i a Cuidar Llucmajor”.

Ho vols compartir?
Anterior
Llucmajor reclama al Govern llibertat financera per desenvolupar mesures econòmiques
Següent
L’Ajuntament de Llucmajor posa a disposició dels treballadors socials un servei de suport psicològic
Menú