L’Ajuntament de Llucmajor tramita l’informe perquè el Govern pugui construir el centre internacional Toni Catany

L'Ajuntament de Llucmajor tramita l'informe perquè el Govern pugui construir el centre internacional Toni Catany

Una passa més per a la declaració d’interès general excepcional pel centre de fotografia

El departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Llucmajor ha elaborat l’informe preceptiu perquè el Govern de les Illes Balears pugui dur endavant la declaració de projecte d’interès general excepcional pel centre internacional de fotografia Toni Catany, per part de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

El passat mes de setembre, el Consell de Govern va declarar l’interès general excepcional. En aquest sentit, segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, Jaume Tomàs, per poder continuar amb la tramitació, l’Ajuntament de Llucmajor ha hagut d’elaborar un informe preceptiu en el qual es conclou que el projecte no s’adapta a la normativa urbanística en vigor. Amb aquest document, ara, la conselleria comandada per Fanny Tur, reclamarà al Consell de Mallorca, que autoritzi l’inici de l’execució del projecte.

Cal recordar que el Govern de les Illes Balears va justificar la declaració d’interès general excepcional, en “la gran rellevància social i cultural de l’edifici que es pretén construir, que esdevindrà l’únic centre cultural de caràcter museístic a Mallorca dedicat a l’art de la fotografia, així com la necessitat d’executar amb celeritat el projecte constructiu per evitar la pèrdua dels fons estatals compromesos per conveni el 2009 procedents de l’Institut de Turisme d’Espanya (TURESPAÑA), per un import de 4.300.000 euros”. Per tot plegat, “fan que hi concorrin raons d’urgència i, al mateix temps, d’interès públic excepcional, que permeten iniciar la via prevista en l’article 149.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, i que disposa el següent:
 
“El Govern de les Illes Balears, per raó de la matèria, pot acordar, per raons d’urgència o d’interès públic excepcional que ho exigeixin, trametre a l’ajuntament corresponent el projecte de què es tracti, perquè, en el termini d’un mes, en notifiqui la conformitat o la disconformitat amb el planejament urbanístic en vigor”.

Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació n. 34 Sant Bartomeu del Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma
Següent
Agenda esportiva de la setmana
Menú