L’Ajuntament de Llucmajor baixa les taxes de la piscina per fer arribar el servei a més segments de població

L'Ajuntament de Llucmajor baixa les taxes de la piscina per fer arribar el servei a més segments de població

En general baixen entre un 12 i un 16 per cent

Pel que fa a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, cal recordar que tenen bonificacions del 75 per cent als vehicles elèctrics i del 50 per cent als híbrids. Així mateix, els de més de 25 anys, no paguen. La modificació de l’ordenança aprovada pel ple fa que els propietaris no hagin de sol·licitar aquestes esmentades bonificacions, sinó que s’aplicaran per defecte per part de l’administració. Fins ara ho havia de sol·licitar expressament el titular del vehicle.

Per una altra banda, també s’ha aprovat una baixada d’un 3’426 per cent de la taxa de residus sòlids urbans tant a habitatges com a comerços.

La modificació de la taxa per a la utilització privativa o per a l’aprofitament de domini públic, s’ha aprovat una modificació de la taxa per tal d’unificar els criteris de pagament entre els establiments. Fins ara determinats comerços que ocupaven domini públic amb taules i cadires tributaven de diferents maneres. D’una banda, en funció de la zona, uns tributaven per quantitat de taules/cadires i altres per metres quadrats d’ocupació. Amb la modificació aprovada, a partir d’ara tots tributaran segons els metres quadrats que ocupin.

Finalment s’ha aprovat una modificació dels preus de menjador de l’escoleta que passarà a ser de 5 euros/dia, un augment de 5 cèntims. “El canvi ve motivat perquè hi ha un nou servei de menjador que aposta per la qualitat i la proximitat com ho demostra el fet que els menús seran fets a la mateixa escoleta i amb menús de temporada i productes provinents de comerç just i, en definitiva, més saludable”, expliquen des de l’àrea d’Educació.

Ho vols compartir?
Anterior
Obert el termini de sol·licituds per optar al nomenament de jutge de pau substitut del municipi de Llucmajor
Següent
Llucmajor, Capdepera i Alcúdia recullen els reconeixements d’Ecoplayas a Donostia
Menú