Formalització de la matrícula per a les escoletes municipals. Curs 2017 -2018

Formalització de la matrícula per a les escoletes municipals. Curs 2017 -2018

Tots els alumnes de les escoletes han de formalitzar la matricula per al proper curs. El període de matriculació s’inicia divendres 26 de maig i acaba el dijous 15 de juny.

Matrícula per a nouvinguts:
L’imprès de matrícula emplenat.
Domiciliació bancària per a les quotes.
Fotocòpia del llibre de família.
Fotocòpia del DNI dels pares o tutors.
Fotocòpia de la Targeta Sanitària individual o qualsevol altre assegurança de l’infant.
Informe pediàtric.
Quatre fotografies de tamany carnet de l’infant.

Matrícula per antics alumnes:
L’imprès de matrícula emplenat.
Domiciliació bancària per a les quotes.
Quatre fotografies de tamany carnet de l’infant.

Documentació adjunta
320118. (Publicació dia 25-05-2017)
320117. (Publicació dia 25-05-2017)
320116. (Publicació dia 25-05-2017)
320115.odt. (Publicació dia 25-05-2017)
320114.odt. (Publicació dia 25-05-2017)
320113. (Publicació dia 25-05-2017)
320112. (Publicació dia 25-05-2017)
320290. (Publicació dia 25-05-2017)

Ho vols compartir?
Anterior
La Parròquia de Llucmajor obrirà quatre dies a la setmana per a visites turístiques
Següent
Creació d’una borsa de treball en la categoria d’educadora
Menú