Erradicar la imatge que ofereixen determinats solars o habitatges on la vegetació envaeix les voravies i calçada de la via publica

Erradicar la imatge que ofereixen determinats solars o habitatges on la vegetació envaeix les voravies i calçada de la via publica

L’actual equip de govern de l’Ajuntament de Llucmajor (PSOE, MÉS i PI) volen erradicar la imatge que ofereixen determinats solars o habitatges on la vegetació envaeix les voravies i calçada de la via publica.

Per evitar-ho, el Batle Jaume Tomàs ha anunciat que s’iniciarà una campanya per controlar que els solars estiguin adequadament tancats i nets i al mateix temps ha promulgat un ban pel qual s’insta als propietaris d’habitatges confrontants amb la via pública a mantenir la seva vegetació en adequades condicions, retallant el seu fullatge i brancatge fins al límit amb la via pública.

El ban ve motivat davant la freqüència amb la qual el brancatge d’aquests solar i habitatges envaeixen la via pública, donant lloc a possibles molèsties i fins i tot risc de lesions als vianants.

Amb l’objectiu de facilitar les tasques d’eliminació dels residus de jardineria i poda, l’Ajuntament té habilitats tres punts verds (Son Gall, Sa Costa i S’Arenal) els quals romanen oberts tots els dies de l’any llevat dels dimecres, diumenges i festius, de les 9:30 a les 17.00 hores sense cap cost.

Aquest Ajuntament ofereix a més un servei de recollida gratuït a domicili al qual es pot accedir telefonant als números 971 120 883 o 971 662 966
de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 hores.

El servei de recollida retirarà un màxim d’1 m3 de poda per solar o propietat, per a la qual cosa s’han d’utilitzar les saques que es poden adquirir a les Oficines d’Atenció al Ciutadà de s’Arenal, Badies o Llucmajor.

S’adverteix a qui faci cas omís dels avisos i els requeriments d’aquest Ajuntament, que se li podrà dictar ordres d’execució, en virtut del que disposa Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el text refós de la Llei del sol i rehabilitació urbana, en conjunció amb la Llei 2/2014 d’Ordenació i ús del sol, sense perjudici d’imposar les sancions previstes en l’Ordenança reguladora de la neteja viària.

El batle conclou indicant que, “Amb la col·laboració per part de tots, s’aconseguirà un millor aspecte de les vies públiques, així com unes condicions de seguretat i comoditat més adequades, agraint per endavant a la ciutadania la seva bona disposició i col·laboració”.

Documentació adjunta
302617. (Publicació dia 02-03-2016)
302616. (Publicació dia 02-03-2016)

Ho vols compartir?
Anterior
Agenda cultural març 2016
Següent
Agenda cultural març 2016. Nova informació!
Menú