Concurs de mostradors nadalencs 2015

Concurs de mostradors nadalencs 2015

Podran participar en els concursos tots els comerços de Llucmajor, s’Arenal i Urbanitzacions que disposin de mostrador. Cada establiment només hi podrà concórrer amb un únic mostrador. Consultau-ne les bases.

BASES DELS CONCURSOS DE MOSTRADORS NADALENCS 2015

Primer. Podran participar en els concursos tots els comerços de Llucmajor, s’Arenal i Urbanitzacions que disposin de mostrador. Cada establiment només hi podrà concórrer amb un únic mostrador.

Segon. Els mostradors dels comerços participants han d’estar exposats des del divendres 4 de desembre de 2015 fins al dijous 7 de gener de 2016, ambdós inclusivament.

Tercer. La decoració dels mostradors ha de tenir relació amb les festes de Nadal i els seus motius tradicionals. Els comerciants participants tenen plena llibertat quant a la tècnica i l’estil.
Quart. Per a la valoració dels mostradors participants el jurat tindrà en compte els aspectes següents:
a) Disseny 0–10 punts
b) Originalitat 0–10 punts
c) Il•luminació 0–10 punts
d) Qualitat 0–10 punts
Cinquè: S’estableixen els premis següents :

1r premi, dotat amb 500 euros
2n premi, dotat amb 250 euros
3r premi, dotat amb 100 euros

Tots els premis s’entregaran amb les retencions fiscals corresponents.

Sisè. El jurat dels concursos estarà format per les persones següents:

– Sra. Maria Antònia Gil Clar, regidora d’Atenció Social, Tercera Edat, Residència, Comerç i Mercats
– Sra. Francisca Almagro Peset, regidora de Joventut i Política Activa d’Ocupació
– Sr. Miquel Albertí Rotger, ceramista, com a vocal
– Sra. Francisca Forteza Mascaró, dissenyadora d’interior
– Sra. Gràcia Fullana Oliver, dissenyadora d’interior
– Sr. Toni Cardell Calafat, dissenyador i il•lustrador
– Actuarà de secretària la funcionària de l’Ajuntament de Llucmajor Joana Salvà Puig.

Setè. El jurat visitarà els mostradors entre les 17 i els 19.30 hores els dies següents:

– Llucmajor el dilluns dia 14 de desembre
– S’Arenal el dimarts dia 15 de desembre
– Urbanitzacions el dimecres dia 16 de desembre

Vuitè. El jurat es reunirà el dimecres 16 de desembre a les 20.00 hores a l’Ajuntament per emetre la seva decisió.

Novè. La decisió del jurat serà inapel•lable.

Desè. La cerimònia d’entrega de premis tindrà lloc al Claustre de Sant Bonaventura, el dimarts 22 de desembre a les 21.00 hores.

Onzè. Els concursos en cap cas es podran declarar deserts.

Dotzè. La inscripció s’ha de fer segons el model de sol.licitud establert, de l´11 al 23 de novembre de 2015 de les 8.30 a les 14.00 hores. Aquest model es troba a disposició del públic en el lloc web de l’Ajuntament de Llucmajor (www.llucmajor.org) i a les oficines d’atenció al ciutadà següents:

– OAC Llucmajor: c/ Constitució, 1
– OAC S’Arenal: c/ Maria Antònia Salvà, 50
– OAC Badies: c/ Isaac Peral, 5B

Tretzè. El participant accepta les bases del concurs.

Catorzè. El concursant autoritza l’Ajuntament a usar les seves dades i imatges comercials per al programa de festes de Nadal 2015.

Documentació adjunta
299054. (Publicació dia 13-11-2015)
299055. (Publicació dia 13-11-2015)

Ho vols compartir?
Anterior
Proposta de Batlia relativa a fi d’inciació d’expedient per a la proclamació de fill il·lustre de llucmajor del senyor Antoni Catany i Jaume
Següent
Puntuació i creació d’una borsa de substitucions
Menú