7 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Recollida de ferralla i brossa

18-Juny-2019
Servei de recollida de ferralla i brossa

Sol·licitant: 
Persones físiques i jurídiques

Documentació a aportar: 
- Per sol·licitud o instància
- Concertar recollida als telèfons 971662966 o 971120883
- Han d'indicar: carrer, número, població i quantitat que s'ha de recollir

Mitjans de contacte: 
Telefònic i presencial

Lloc d'entrega: 
Registre

Horari: 
- S'Arenal: Divendres
- Llucmajor: Dimarts
- Son Verí, Son Verí Nou, Cala Blava i Bellavista: Divendres
- Las Palmeras i Sa Torre: Dimarts
- Maioris i Puig de Ros: Dimecres
- Badia Blava: Dilluns i dimecres
- Badia Gran: Dilluns i dijous
- Tolleric: Dimarts
- Cala Pi, Vallgornera i es Pas: Dimarts i divendres
- S'Estanyol i Son Bieló: Dilluns

Forma iniciació: 
A instància de part

Termini de resolució: 
Set dies (màxim)

Normativa: 
- Reglament d'activitats classificades "nomenclàtor d'activitats"
- Decret de protecció del medi ambient
- Decret d'evacuació d'abocaments
- Ordenança municipal de protecció del medi ambient