17 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Comerç

Al llarg de tot l'any es realitzen diferents esdeveniments a Llucmajor per promocionar el comerç local.

Durant el mes de maig s'organitza un esdeveniment en què participen comerços locals de tot el terme municipal.

També, durant les Fires del mes d'octubre, es dediquen diferents esdeveniments específics per promocionar el comerç local, en els quals participen distintes empreses del municipi de Llucmajor.

Durant l'època de Nadal, l'Ajuntament convoca un concurs per seleccionar i premiar les tres millors decoracions de Nadal (tant d'ornamentació de façana com interior), amb l'objectiu d'embellir la zona comercial de Llucmajor i dinamitzar el comerç local durant aquestes festes. També es duen a terme mercadets de Nadal a diferents nuclis urbans del municipi, en què participen comerços locals i artesans.


Relació d'esdeveniments realitzats des de l'àrea de Comerç durant l'any

  • POP UP STORE: Esdeveniment que es realitza el mes de maig en el qual participen els comerços del municipi.

  • FIRA D’OPORTUNITATS: Es realitza el dissabte abans de la Tercera Fira, i hi participen els comerços del municipi.

  • MOSTRA LLUCMAJORERA: Té lloc el dia de la Darrera Fira i hi participen els comerços i empreses del municipi.

  • CONCURS DE MOSTRADORS DE NADAL: Es fa durant l'època de Nadal.

  • MERCATS DE NADAL: S'organitzen mercats de Nadal en distints nuclis urbans: Llucmajor, s’Arenal i Badia Gran.

Enguany des de Comerç s'han duit a terme diverses campanyes per millorar el comerç local:

- Campanya “Millora del comerç”

- Campanya “Pa d’aquí”
 

Campanya “Millora del comerç”

Campanya que es realitza mitjançant un programa de millora del comerç que promou la Direcció General de Comerç a través de l'IDI (Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears).

Aquesta campanya té com a objectiu la participació del sector comercial del municipi, amb la finalitat d'identificar les necessitats d'aquest sector i avaluar les necessitats del municipi, per tal de presentar una proposta d'accions adequada a les necessitats.
 

Campanya «Pa d’aquí»

Campanya per aconseguir que els forns del municipi s'adhereixin a la marca “Pa d’aquí”.

La marca “Pa d’aquí” és un distintiu de qualitat que vol posar en valor el pa tradicional de les Illes Balears. Per formar part d'aquesta marca de qualitat l'establiment o forn ha de complir dos requisits:

1. Un mínim d'un 70 % ha de ser d'elaboració pròpia.

2. Hi ha d'haver com a mínim dues varietats típiques de les Illes Balears (pa pagès moreno, pa pagès blanc, pa de xeixa, panet, magraneta, viena, panet d'oli, galetes d'Eivissa, coc de Ciutadella i galeta d'oli).

A més, des d'octubre la marca “Pa d’aquí” disposa d'una aplicació mòbil que facilita la localització dels forns i establiments que en formen part, la qual fa possible que el client que vol consumir aquest tipus de pa sàpiga on trobar-lo, i permet també la promoció de productes i especialitats del forn.