Normativa lingüística

– Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut

– Procediment per a la normalització de l’ortografia del nom o dels cognoms. Servei Lingüístic de la UIB

 

Menú