El Servei Lingüístic. Informació general

El Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Llucmajor es va crear el 1988, el mateix any que el Ple municipal aprovà el Reglament municipal de normalització lingüística.

L’objectiu del Servei Lingüístic és impulsar el coneixement i l’ús de la llengua catalana en l’administració local i entre la ciutadania.

Per dur a terme aquesta tasca, el Servei Lingüístic s’estructura en les àrees següents:

 • 1. Assessorament lingüístic
  • Atenció de consultes internes
  • Correcció i traducció de documents interns
  • Publicacions
 • 2. Formació
  • Informació a la població sobre aprenentatge del català
  • Informació i inscripcions dels cursos de català organitzats per l’Institut d’Estudis Baleàrics
 • 3. Certificació de coneixements de català
  • Informació sobre títols, homologacions i equivalències
  • Inscripcions a les proves de català de la Direcció General de Política Lingüística
 • 4. Dinamització lingüística
  • Difusió d’activitats de foment de la llengua catalana

Servei Lingüístic

Claustre de Sant Bonaventura

C/ de Fra Joan Garau, 2

07620 Llucmajor

Tel. 971 66 97 58

Fax 971 66 94 49

cjaner@llucmajor.org

Menú