Validació de poders

Validar els poders necessaris per a la presentació d’ofertes a les licitacions per a la contractació d’obres, subministraments, serveis, consultories i assistències.

Sol·licitant: 
Les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que hi estiguin interessades. Es podrà sol·licitar des de l’aprovació per l’òrgan competent fins a la data de presentació de les proposicions.

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
Secretaria. Plaça Espanya, 12

Horari: 
De 9.00 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
D’ofici

Dades de pagament: 
Les establertes en l’Ordenança Fiscal Municipal vigent (T-01)

Documentació adjunta
244692. (Publicació dia 31-10-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Procediment obert
Següent
Biblioteques municipals
Menú