Requeriment d’esmena de deficiències percebudes en la justificació presentada en la convocatòria de subvencions per promoure la modernització i la continuïtat del sector econòmic del municipi de Llucmajor.

Relació de sol·licituds amb defectes:

Documentació adjunta
27. Anunci_requeriment_d_esmenes. (Publicació dia 08-12-2022)
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
Contracte menor de serveis de Reparació de les goteres existents en el pavelló 2 del Poliesportiu Municipal de Llucmajor
Següent
P05 MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LES ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL
Menú