Reglament de les prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament de Llucmajor

Documentació adjunta
2. Anunci consulta previa. (Publicació dia 02-06-2022)

Ho vols compartir?
Anterior
MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’ANY 2022
Següent
Aprovació inicial de la proposta d’ordenació d’un sistema general municipal d’infraestructures i equipaments per a la implantació d’una activitat de recollida municipal de residus al polígon 43 parcel.la 129 (Son Gall)
Menú