Procés selectiu per proveir, com a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Llucmajor, 31 places de policia local

Actualitzat dia 25 02 2021 amb el nomanament funcionaris de carrera.

Documentació adjunta
01 Bases BOIB. (Publicació dia 22-01-2019)
02 Cat 04 ANNEX 4 MODEL DE SOL•LICITUD. (Publicació dia 22-01-2019)
02 cast. 04 ANNEX 4 MODEL DE SOL•LICITUD. (Publicació dia 22-01-2019)
03 Llista provisional aspirants admesos i exclosos. (Publicació dia 22-01-2019)
04 Llista definitiva daspirants admesos. (Publicació dia 22-01-2019)
05 Convocatoria per a la realitzacio del segon exercici de la fase doposicio. (Publicació dia 22-01-2019)
06 Resultats del primer exercici de la fase doposicio. (Publicació dia 22-01-2019)
07 Resultats del segon exercici de la fase doposicio. (Publicació dia 22-01-2019)
08 Modificacio de la convocatoria per a la realitzacio del tercer exercici. (Publicació dia 22-01-2019)
09 Qualificacions definitives del segon exercici. (Publicació dia 22-01-2019)
10 Resultats del tercer exercici de la fase doposicio. (Publicació dia 22-01-2019)
11 Qualificacions definitives del tercer exercici. (Publicació dia 22-01-2019)
ANUNCI 4T EXERCICI. (Publicació dia 22-01-2019)
LLISTA DEFINITIVA OPOSICIO. (Publicació dia 22-01-2019)
ANUNCI RESULTAT CONCURS OPOSICIO. (Publicació dia 22-01-2019)
valoracion. (Publicació dia 22-01-2019)
llista policia. (Publicació dia 22-01-2019)
Llista definitiva dapirants per a ser nomentats funcionaris en practiques. (Publicació dia 22-01-2019)
Nomenament funcionaris en practiques i creacio borsa. (Publicació dia 22-01-2019)
RESULTAT DEFINITIU DEL PROCES SELECTIU. (Publicació dia 22-01-2019)
Nomanament funcionaris de carrera. (Publicació dia 22-01-2019)

Ho vols compartir?
Anterior
Convocatòria d’oposicions per a 31 places de Policia Local a l’Ajuntament de Llucmajor
Següent
L’àrea d’Educació posa en marxa dos programes per a infants i famílies
Menú