Convocatòria sessió Extraordinària de PLE_SES del dia 02/05/2023

Documentació adjunta
Convocatoriayordendeldia.6 3. (Publicació dia 26-04-2023)

Ho vols compartir?
Anterior
Contracte menor per a la revisió de l’estanquitat del netejafons Mariner 3S
Següent
Contracte menor de subministrament de material de ferreteria, jardineria i de lampisteria per dur a terme tasques de manteniment i jardineria del Patronat de la Residència de Persones Majors de Llucmajor
Menú