Convocatòria per a la concessió d’ajudes a activitats esportives i de foment de l’esport del municipi del Llucmajor per a l’any 2022

Documentació adjunta
Convocatòria esports 2022. (Publicació dia 18-08-2022)
Certificat de publicació. (Publicació dia 10-11-2022)
Anunci de lòrgan instructor. (Publicació dia 10-11-2022)
Anunci definitiu. (Publicació dia 30-12-2022)
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
Viu Mallorquinament
Següent
Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de treball de Director/a de centre a l’efecte de cobrir posteriors contractacions com a personal laboral temporal al Patronat de la Residènica de persones majors
Menú