Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs, d’una borsa de treball extraordinària de personal funcionari interí pertanyent a l’escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica superior, especialitat assessor/a lingüístic/a, Grup A, Subgrup A1

Documentació adjunta
Convocatoria i bases. (Publicació dia 22-08-2023)
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses 3. (Publicació dia 13-11-2023)
Llista definitiva de persones aspirants admeses i nomenament del tribunal. (Publicació dia 30-11-2023)
LLISTA DE LES PUNTUACIONS PROVISIONALS. (Publicació dia 24-01-2024)
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I RESULTAT FINAL PUNTUACIONS. (Publicació dia 08-02-2024)
RELACIÓ DEFINITIVA DE VALORACIÓ DE MÈRITS. (Publicació dia 20-03-2024)
CONSTITUCIÓ BORSA 5. (Publicació dia 29-04-2024)

Ho vols compartir?
Anterior
Contracte menor de publicitat a la radio Es Radio, per la 477ª edició de les Fires de Llucmajor 2023
Següent
Contracte menor de publicitat al diari Diario de Mallorca, per la 477ª edició de les Fires de Llucmajor 2023
Menú