Convocatòria i bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs, d’una borsa de treball extraordinària de personal funcionari interí pertanyent a l’escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica superior, especialitat assessor/a lingüístic/a, Grup A, Subgrup A1

Documentació adjunta
Convocatoria i bases. (Publicació dia 22-08-2023)

Ho vols compartir?
Anterior
Contracte menor de publicitat a la radio Es Radio, per la 477ª edició de les Fires de Llucmajor 2023
Següent
Contracte menor de publicitat al diari Diario de Mallorca, per la 477ª edició de les Fires de Llucmajor 2023
Menú