Borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general, adscrita a la Regidoria d’urbanisme i medi ambient per a posteriors nomenaments com a funcionari interí

Documentació adjunta
Convocatoria i bases_0. (Publicació dia 28-10-2021)
Llista provisional daspirants admesos i exclosos_0. (Publicació dia 28-10-2021)
Llista definitiva daspirants admesos nomenament tribunal i convocatoria primer exercici. (Publicació dia 28-10-2021)
Resultat primer exercici. (Publicació dia 28-10-2021)
Modificacio data tercer exercici. (Publicació dia 28-10-2021)
ANUNCI TEXTOS LEGALS. (Publicació dia 28-10-2021)
Resultat segon exercici. (Publicació dia 28-10-2021)
ANUNCI 3R EXERCICI. (Publicació dia 28-10-2021)
Resultat definitiu. (Publicació dia 26-04-2022)
Constitució borsa. (Publicació dia 29-04-2022)

Ho vols compartir?
Anterior
REVISIÓ ORDINÀRIA ANUAL DE LLICÈNCIES DE TAXIS
Següent
Borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general per a posteriors nomenaments com a funcionari interí
Menú