Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Origen urbanístic de Llucmajor: El Quadrat

La urbanització segons un plànol tipus quadrícula és molt antiga. Sembla que aquesta distribució urbanística tingué l'origen en les civilitzacions de Mesopotàmia i d'Egipte, que la transmeteren a grecs i romans i aquests, a nosaltres. Sembla que l'introductor fou Hipòdam de Milet, i és per això que aquest tipus de plànol en quadrícula també rep el nom de plànol hipodàmic.

Eren moltes les poblacions que no tenien murades i adoptaren aquest tipus de plànol. Llucmajor no és una excepció i adopta l'anomenat quadrat. Aquest quadrat queda perfectament marcat pels carrers Convent, Vall, Major i Jaume II. Tots tenen una longitud aproximada de 400 metres.

Hom creu que aquest traçat es va dissenyar sobre el nucli primitiu de la vila de Llucmajor, que suposadament comprenia els carrers de Sant Miquel i la Font. És per això que el traçat ortogonal que s'inscriu dins el quadrat és un poc desigual, ja que s'ha d'ajustar a l'esmentat nucli primitiu, que és bastant irregular.

Aquest traçat ha condicionat enormement el creixement posterior del nucli urbà, fins a tal punt que si avui observam detingudament un plànol de Llucmajor podrem distingir-hi fins a tres quadrats concèntrics: l'antic quadrat, el quadrat gros i, recentment, les rondes.