Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Sol·licitud de participació a la Rua

17-Juny-2019

Sol·licitant: 
Persones físiques o jurídiques

Documentació a aportar: 
- Sol·licitud

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
Oficines Municipals: Plaça Espanya, 12 - Llucmajor

Horari: 
De 8.00 h a 14.30 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part