8 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Sol·licitud de contenidors

18-Juny-2019
Sol·licitud de contenidors per a la recollida de residus sòlids urbans

Sol·licitant: 
Persones físiques i jurídiques

Documentació a aportar: 
Sol·licitud

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
Oficines municipals. Plaça Espanya, 12

Horari: 
De 8.00 h a 14.30 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Normativa: 
- Ordenança municipal de protecció del medi ambient

Observacions: 
- Els usuaris que generen un volum de residus superior a 100 litres diaris poden ser obligats a disposar dels seus propis contenidors (art. 65 de l'Ordenança municipal)