Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Socis de les biblioteques municipals

17-Juny-2019

Sol·licitant: 
Persones físiques

Documentació a aportar: 
- Full d'inscripció degudament emplenat
- Dues fotografies mida carnet

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
Biblioteques municipals

Horari: 
- Llucmajor: dimarts, dijous i dissabtes de 10.00 h a 13.00 h de dilluns a divendres de 16.00 h a 20.00 h
- S'Arenal: de dilluns a divendres de 15.30 h a 20.00 h

Forma iniciació: 
A instància de part