Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

REBAIXA DEL 50% A L'IBI PER HABITATGES QUE INSTAL.LIN PLAQUES SOLARS

08-Febrer-2021

-LA REBAIXA DEL 50% A L'IBI ÉS PER HABITATGES QUE A PARTIR DE L'ENTRADA EN VIGOR DE L'ORDENANÇA (1 DE GENER DE 2021) INSTAL.LIN PLAQUES SOLARS, LES INSTAL.LACIONS ANTERIORS A LA DATA NO ES PODEN ACOLLIR A LA BONIFICACIÓ.

-L'ORDENANÇA ENTRA EN VIGOR EL DIA DE LA SEVA PUBLICACIÓ AL BOIB (1/01/21) I ROMANDRÀ EN VIGOR FINS A LA SEVA MODIFICACIÓ O DEROGACIÓ EXPRESSA.

- L'APLICACIÓ DE LA  BONIFICACIÓ DEL 50% SERÀ PER ELS TRES EXERCICIS SEGÜENTS A LA SEVA INSTAL.LACIÓ.

-S'HA DE DEMANAR PER ESCRIT AL REGISTRE GENERAL DE L'AJUNTAMENT ADJUNTANT EL JUSTIFICANT DE LA INSTAL.LACIÓ (FACTURA).