Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Inscripció en el Portal Municipal

18-Juny-2019

Sol·licitant: 
Persones físiques o jurídiques 

Documentació a aportar: 
- Instància
- Fitxa d'inscripció en el Portal Municipal

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
Oficines municipals. C/ Constitució, 6

Horari: 
De 8.30 a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Realitzar una activitat comercial o de serveis amb domicili dins el municipi de Llucmajor