Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Biblioteques municipals

17-Juny-2019

Sol·licitant: 
Persones físiques

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d'entrega: 
- Biblioteca Llucmajor: C/ Fra Joan Garau, 2 Tel: 971 661 018
- Biblioteca S'Arenal: C/ Maria Antònia Salvà, 50 Tel:971 440 641

Horari:
Llucmajor: dimarts, dijous i dissabtes de 10.00 h a 13.00 h
dilluns a divendres de 16.00 h a 20.00 h
juliol: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h
agost: tancat
S'Arenal: dilluns a divendres de 15.30 h a 20.00 h
juliol: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h
agost: tancat

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
- Per al servei de préstec: carnet de soci (es pot tramitar a les mateixes biblioteques)